Malta (Malta) - Limited/Ostatní jurisdikce

Maltská republika se nachází v centrální části Středozemního moře. Bere na skupinu ostrovů s celkovou rozlohou 316 km2.Největší z nich: ostrovy Malta, Gozo a Comino.Země je široce známý pro krásné teplé klima.

V roce 1530 španělský král dal Malta požitek z jeho rytířů. Vytvořil v době, kdy organizaci známou jako Řád Malty, a funguje dnes. Půl století Malta byla součástí britského impéria v roce 1964 osamostatnila. Od roku 2004, Malta - členem EU.

Sazba této daně na Maltě - 35%, ale zákon stanoví, že výnos velmi významnou část daně. Po předložení výroční zprávy pro finanční úřady, zaplacení daně v rozpočtu, a rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům nárok na vrácení (vrácení daně) ve výši 6/7 zaplacené částky. Efektivní daňová sazba v důsledku pouze o 5%. Vrácení daně se provádí ve lhůtě 2 měsíců.