Kanada (Canada) - LP/Ostatní jurisdikce

Kanada je země s relativně rigidního systému zdanění. Obyčejné kanadské společnosti podléhající dani ze všech svých příjmů, bez ohledu na to, kde jsou přijímány a - následně - nemají žádné vlastnosti, připadající na osvobozeny od daně nebo na moři.

S ohledem na tyto aspekty, Kanada mezi podnikateli a oficiálních institucí má pevně zakotven obraz země se standardním systému zdanění. Proto každý podnik, která byla založena v Kanadě je velmi prestižní a v žádném případě nese ''stigma '' osvobozené od daně entit.

Ve stejné době, kanadská legislativa ve skutečnosti použití nulové sazby daně pro firmy Limited Partnership (LP). Společnost L.P. - Vytvořené partnerství s nejméně dvěma zakladatelů, z nichž jeden má status hlavního partnera ("General Partner"), zbytek - Standardní stavu (dále jen "omezená partnerské země"). V provincii Alberta registrace a provozu komanditní zákon upravuje zákon o Alberta partnerství (část 2).

Kanadská společnost L.P. se zahraničními partnery, nevykonává činnost v Kanadě a nemají příjem na jeho území, není povinnou k dani. Společnost L.P. 

Kanada není považován za samostatný předmět zdanění. Daně, které pobírá LP zisky musí být zaplaceny jeho zakladatelů ('' Partners ''), v místě svého bydliště v poměru svých podílů v LP, je-li právní předpisy daného členského státu.