Kypr (Cyprus) - Limited/Ostatní jurisdikce

Kypr - samostatná republika se nachází na ostrově ve Středozemním moři, mezi kontinenty Evropy, Asie a Afriky.Země je známá pro dobrou infrastrukturu, relativně vysokou životní úrovní a vzdělávání obyvatelstva. Kypr je důležitý jurisdikce pro daňové plánování a jeden z nejznámějších v Rusku pro registraci zahraničních společnostech. Základem je obsažen mezi SSSR a na Kypru v roce 1982 dohodu o zamezení dvojího zdanění, která následně byla prodloužena již vlády Ruska a na Kypru.

Daňová sazba na Kypru je 10%, což je jedna z nejnižších v EU. Některé druhy příjmů, například, - dividendy a zisky z prodeje cenných papírů, jsou od daně osvobozeny úplně.