Seychely (Seychelles) - IBC/Ostatní jurisdikce

Státní Seychely se nachází v západní části Indického oceánu souostroví národ více než 100 ostrovů. Geograficky vzdálené od východního pobřeží Afriky - cca 2000 km.

Seychely, objevili Portugalci na počátku XVI století, z druhé poloviny XVIII století byly obsazené Francie území, ale v roce 1814 - v souladu se Smlouvou o Paříž - oficiálně předán do rukou Velké Británie. Teprve v roce 1976 po letech boje země získala nezávislost. Podle ústavy, Seychely - Republic, hlava státu je prezident a legislativa - Národní shromáždění (parlament). Seychely - zúčastněné organizace OSN, Organizace africké jednoty (Organizace africké jednoty), Britské společenství národů.

Seychelska ekonomika je založena na cestovním ruchu, zemědělství a odvětví rybolovu. V posledních letech se stále více a více důležité je poskytování finančních a korporátních služeb.

Stávající právní předpisy týkající se mezinárodních společností (International Business společnosti) Seychelské v provozu od roku 1994 - Seychelles International Business Act firmy z roku 1994.