Panama(Panama)-Corporation/Ostatní jurisdikce

Panamská republika od roku 1903 - zcela nezávislý stát se nachází ve strategicky důležité oblasti - na Panamskou šíji ve Střední Americe. Umístění na křižovatce severní a jižní části Ameriky umožňuje země, aby využila svého výlučného práva - poplatek za užívání Panamského průplavu pro průchod cizích plavidel, která přináší značné příjmy do státního rozpočtu. 

Navíc Panama Colon Free Zone - druhý největší na světě (hned po Hong Kong), volné hospodářské zóny - se etabloval jako jeden z největších center mezinárodního obchodu.

Panama dodržuje územní rozdělení daní a neúčtuje daně z příjmů v zahraničí. Tak panamské společnosti, kteří nedostávají své příjmy v Panamě jsou zcela osvobozeny od daně.